×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/05/19 - 14:12
  • بازدید : 197
  • تعداد بازدیدکننده : 195
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه

بازدید مدیر منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه از پروژه ساخت و بهسازی تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه

مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه صبح امروز ضمن بازدید از این پروژه روند پیشرفت پروژه را خوب ارزیابی کردند

به گزارش روابط عمومی مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه پروژه ساخت و بهسازی تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه  در حال انجام است و آقای مهندس عابدینی مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه صبح امروز ضمن بازدید از این پروژه روند پیشرفت پروژه را خوب دانستند و دستورات لازم  جهت ادامه کار را صادر کردند

  • گروه خبری : گروه های مطالب,فنی و مهندسی
  • گروه خبری : 107095
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست